EN

1. IF STAF

Ranko Matošić, Miša Avramović

Reklamni film | 8 mm | c&b | zvuk | 1970 |  

Produkcija: Akademski Kino Klub
Kratka reklama/uvodni džingl za prvi IF STAF (Internacionalni festival studentskog amaterskog filma), koji je 1970. organizovao Akademski kino-klub
"Iz tog duha, o kome sada pričamo, u Akademskom kino klubu je pokrenut jedan veoma značajan i zapažen međunarodni festival studentskog filma – If STAFF (Internacionalni festival studentskog amaterskog filma). Ali ne studenata koji studiraju film, već svih studenata koji se pored studija bave i filmom, amaterski. Ja se sećam tog prvog festivala ‘70. godine, u Kulturnom centru Beograda. Ulazilo se na kartu više. Tapkaroši su radili na veliko i bili presrećni. Da napomenem i to da je STAFF bio bijenalni i da je održan još ‘72. i ‘74. i da je nastradao u onom istom paketu, kada su nastradali i mnogi naši najpoznatiji autori, kada su političari izmislili crni talas. I STAFF je stavljen na spisak sumnjivih festivala. Ipak, mislim da je taj festival za našu sredinu bio značajna prekretnica, jer smo preko njega imali informacije šta se dešava u svetu. Dobijali smo filmove čak iz Južne Amerike..." (Miroslav Bata Petrović, "Alternativni film u Beogradu 1950-1990")

Credits

Akademski Filmski Centar

Akademski kino klub (AKK) osnovali su studenti Beogradskog univerziteta 1958. godine. Od 1976. deluje kao Akademski filmski centar (AFC) u Domu kulture Studentski grad u Beogradu. Jedan od nekoliko najznačajnijih kino klubova u nekadašnjoj Jugoslaviji kroz filmove autora i rad na širenju filmske kulture ostavio je dubok trag u istraživačkom i eksperimentalnom filmu Jugoslavije i Srbije. Pored produkcije nezavisnih i alternativnih filmova, Centar organizuje radionicu filmske režije i različite seminare iz oblasti filma. U okviru Alternativnog bioskopa prikazuje veliki broj alternativnih, eksperimentalnih i avangardnih filmova, autorskih projekcija i retrospektiva. Organizuje Festival novog filma i videa Alternative film/video (od 1982.) i Evropski festival animiranog filma Balkanima (od 2004.). U Arhivu alternativnog filma Centar čuva i distribuira filmove značajne za istoriju eksperimentalnog filma u Srbiji. Danas jedini aktivni kino klub u Srbiji, AFC predstavlja nezaobilazno mesto na mapi svetske alternativne filmske produkcije i instituciju koja mladim ali i afirmisanim autorima pruža bezrezervnu podršku u realizaciji i distribuciji alternativnih (eksperimentalnih, avangardnih, ličnih, dokumentarnih …) filmova.

Alternative film arhiv

Alternative film arhiv osnovan 1982. godine predstavlja idejnu sintezu rada Akademskog filmskog centra Doma kulture “studentski grad” sagledanog kroz intenzivno negovanje filmskog stvaralaštva i aktivnosti na planu kritičke revalorizacije i teorijskog definisanja alternativne filmske produkcije. U Arhivu alternativnog filma čuvaju se filmovi koje su autori realizovali u AKK/AFC-u od njegovog osnivanja 1958. godine do danas. Veliki i značajan deo fonda predstavljaju i filmovi koje su autori iz Beograda, Srbije i Jugoslavije pohranili u Arhivu. Prateća građa: publikacije, fotografije, dokumentarni filmski, video i fono zapisi kao i tehnika za reprodukciju starih filmskih i video formata, upotpunjuju sliku kulturnog miljea i vremena u kome su ovi filmovi nastajali. Umetnički i proizvodno alternativan u odnosu na vladajući kod profesinalne kinematografije, alternativni film je uvek bio na margini pažnje. Delimično digitalizovan filmski fond i mogućnost uvida samo u okviru Arhiva ili posebnih projekcija nisu pogodovali njegovoj prezentaciji i vrednovanju. Zato su dalja digitalizacija i dostupnost ovog filmskog fonda putem interneta jedan je od ključnih preduslova za istraživanje eksperimentalnog i avangardnog filma u Srbiji i njegovu prezentaciju u svetu. Digitalne kopije filmova i dokumenti pohranjeni u Alternative film arhivu dostupni su u Biblioteci Doma kulture "Sudentski grad" u radno vreme Biblioteke ili u Alternative film arhivu Akademskog filmskog centra.

 

footer_logo

CA_1

 

 

Miodrag Milošević, urednik Arhiva; Milan Milosavljevic, arhivist; Marija Kovačina, arhivist; Bojana Katalina, direktor